Oferujemy kompleksową obsługę finansową Twojej firmy !

Specjalizujemy się w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym i ZUS oraz optymalizacji podatkowej. Z nami zaoszczędzisz na podatkach

O Nas

Nasza firma istnieje nieprzerwanie od 22 lat !!

Biuro Rachunkowe Bilans-Serwis to nowoczesna i dynamiczna firma, mieszcząca się w centrum Mińska Mazowieckiego. Działamy w kilku sektorach, świadcząc zarówno usługi księgowe, usługi kadrowo-płacowe, konsultacje i analizy ekonomiczno-finansowe.  Nasze biuro działa na polskim rynku nieprzerwanie od 1995 roku świadcząc profesjonalne usługi w zakresie doradztwa podatkowego, prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych, spraw kadrowo– płacowych oraz ZUS.

Udzielamy konsultacji, porad i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych i prawa podatkowego, reprezentjemy również naszych Klientów przed instytucjami finansowymi, ZUS oraz Urzędem Skarbowym

Obsługa rachunkowo - księgowa
w tym prowadzenie pełnej księgowości

Znamy się na działalności gospodarczej, rozliczeniach z Urzędem Skarbowym i ZUS oraz optymalizacji podatkowej.

Nasza obsługa rachunkowo - księgowa obejmuje m.in.:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- przygotowanie zakładowego planu kont
- opracowanie na podstawie uzgodnionych z klientem
- zasad polityki rachunkowości
- pełne księgowanie dokumentów źródłowych (syntetyka, analityka, rejestry, bank, kasa)
- sporządzanie i dostarczanie do urzędów obowiązkowych deklaracji podatkowych
- sporządzanie i uaktualnianie rejestru środków trwałych
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
- sporządzanie standardowych raportów oraz wydruków z systemu księgowego
- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
prowadzenie ewidencji ryczałtowej

Kadry i płace

W ramach obsługi kadrowo - płacowej oferujemy:
- zgłaszenie pracowników do ZUS
- kompletowanie i prowadzenie kartotek pracowniczych
- sporządzanie listy płac
- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczanie składek ZUS
- sporządzanie oraz dostarczanie do urzędów ZUS oraz Urzędu Skarbowego obowiązkowych deklaracji i rozliczeń
sporządzanie deklaracji imiennych dla pracowników RMUA
- sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych

Doradzamy i pomagamy w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej

Pomagamy w zoptymalizowaniu wydatków oraz doradzamy w kwestiach optymalizacji podatkowej. Dzielimy się wiedzą i 22 letnim doświadczeniem.

Doradzamy w codziennej praktyce biznesowej oraz
przygotowujemy sprawozdania finansowe,

Świadczymy konsultacje we wszystkich obszarach księgowości m.in.  w zakresie prawa podatkowego, księgowości oraz prawa pracy.
Reprezentujm naszych Klientów w postępowaniu podatkowym, pomagamy w uzyskaniu odroczenia/umorzenia/rozłożenia na raty zaległości w podatkach i zobowiązaniach wobec ZUS

Klienci prowadzący swoją księgowość w naszym biurze otrzymują porady bezpłatnie

Księgi handlowe

W ramach prowadzenia dla Państwa ksiąg handlowych oferujemy:
- Kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym
- Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
- Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla VAT
- Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
- Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego
- Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
- Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
- Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8
- Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald
- Otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont


Udostępnij tą stronę :-) !